Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gần 2 triệu học sinh lớp 1 trên cả nước được tặng mũ bảo hiểm miễn phí