Gần 2 triệu học sinh lớp 1 trên cả nước được tặng mũ bảo hiểm miễn phí