Em nhảy xuống ao cứu chị, cả 2 bị đuối nước

Hiện trường nơi xảy ra sự việc trên. Ảnh:CBT
Hiện trường nơi xảy ra sự việc trên. Ảnh:CBT
Hiện trường nơi xảy ra sự việc trên. Ảnh:CBT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM