Đứt gãy chuỗi xuất khẩu cà phê ở Tây Nguyên - tăng giá nhưng vẫn lo!

Đóng gói lô hàng càphê xuất khẩu sang Châu Âu trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Đóng gói lô hàng càphê xuất khẩu sang Châu Âu trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Đóng gói lô hàng càphê xuất khẩu sang Châu Âu trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Lên top