Dự báo xuất khẩu càphê lạc quan trong năm 2021 vì sản lượng thế giới giảm

Dự báo xuất khẩu cà phê lạc quan trong năm 2021 vì sản lượng trên thế giới giảm. Ảnh: Vũ Long
Dự báo xuất khẩu cà phê lạc quan trong năm 2021 vì sản lượng trên thế giới giảm. Ảnh: Vũ Long
Dự báo xuất khẩu cà phê lạc quan trong năm 2021 vì sản lượng trên thế giới giảm. Ảnh: Vũ Long
Lên top