Đồng Nai: Năm 2021 xây dựng nhiều dự án giao thông kết nối vùng

Đường tỉnh 769 kết nối sân bay Long Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Châu
Đường tỉnh 769 kết nối sân bay Long Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Châu
Đường tỉnh 769 kết nối sân bay Long Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: Minh Châu
Lên top