Đồng Nai: 61 trường hợp F1 của BN 10863 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Đồng Nai: 61 trường hợp F1 của BN 10863 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: CDC Đồng Nai
Đồng Nai: 61 trường hợp F1 của BN 10863 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: CDC Đồng Nai
Đồng Nai: 61 trường hợp F1 của BN 10863 âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Ảnh: CDC Đồng Nai
Lên top