DN Xây dựng Xuân Trường ủng hộ 100 tỉ đồng vào Quỹ vaccine phòng COVID-19

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc DN Xây dựng Xuân Trường (bên trái) trao tặng các thiết bị, dụng cụ y tế ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NT
Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc DN Xây dựng Xuân Trường (bên trái) trao tặng các thiết bị, dụng cụ y tế ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NT
Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc DN Xây dựng Xuân Trường (bên trái) trao tặng các thiết bị, dụng cụ y tế ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: NT
Lên top