Đội tuyển Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vaccine COVID-19

Đội tuyển Việt Nam Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: VFF
Lên top