MB được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua

Tại "Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ Ngân hàng năm 2021" của Ngân hàng Nhà nước, MB vinh dự trao tặng cờ thi đua của Chính phủ. Nguồn: MB
Tại "Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ Ngân hàng năm 2021" của Ngân hàng Nhà nước, MB vinh dự trao tặng cờ thi đua của Chính phủ. Nguồn: MB
Tại "Hội nghị Triển khai Nhiệm vụ Ngân hàng năm 2021" của Ngân hàng Nhà nước, MB vinh dự trao tặng cờ thi đua của Chính phủ. Nguồn: MB
Lên top