Đình chỉ nhiều cán bộ điều hành xe buýt ở Sài Gòn

Nhiều cán bộ, nhân viên điều hành xe buýt tại TP.HCM vừa bị đình chỉ công việc.
Nhiều cán bộ, nhân viên điều hành xe buýt tại TP.HCM vừa bị đình chỉ công việc.
Nhiều cán bộ, nhân viên điều hành xe buýt tại TP.HCM vừa bị đình chỉ công việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top