Điện mặt trời đem lại nguồn năng lượng mới cho huyện đảo Cồn Cỏ

Hệ thống điện mặt trời mái nhà 35kWp tại Nhà điều hành sản xuất Trạm điện Cồn Cỏ. Ảnh: Văn Thành
Hệ thống điện mặt trời mái nhà 35kWp tại Nhà điều hành sản xuất Trạm điện Cồn Cỏ. Ảnh: Văn Thành
Hệ thống điện mặt trời mái nhà 35kWp tại Nhà điều hành sản xuất Trạm điện Cồn Cỏ. Ảnh: Văn Thành
Lên top