Trồng đường hoa giấy trên đảo Cồn Cỏ để phục vụ du lịch

Hoa giấy được vận chuyển từ đất liền ra đảo Cồn Cỏ để làm mô hình "Tuyến đường hoa giấy". Ảnh: Tú Anh.
Hoa giấy được vận chuyển từ đất liền ra đảo Cồn Cỏ để làm mô hình "Tuyến đường hoa giấy". Ảnh: Tú Anh.
Hoa giấy được vận chuyển từ đất liền ra đảo Cồn Cỏ để làm mô hình "Tuyến đường hoa giấy". Ảnh: Tú Anh.
Lên top