Đảo Cồn Cỏ gió giật mạnh, quân và dân xuống hầm tránh bão số 13

Người dân trên đảo Cồn Cỏ di tản đến hầm trú ẩn. Ảnh: BP.
Người dân trên đảo Cồn Cỏ di tản đến hầm trú ẩn. Ảnh: BP.
Người dân trên đảo Cồn Cỏ di tản đến hầm trú ẩn. Ảnh: BP.
Lên top