Điện Biên ưu tiên cấp CCCD gắn chíp cho học sinh chuẩn bị thi đại học

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành rà soát, kiểm tra CCCD trước khi chuyển đến tay người dân.
Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành rà soát, kiểm tra CCCD trước khi chuyển đến tay người dân.
Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên tiến hành rà soát, kiểm tra CCCD trước khi chuyển đến tay người dân.
Lên top