Người dân được nhận thẻ căn cước công dân gắn chíp qua bưu điện

Sử dụng thẻ căn cước công dân điện tử tại Estonia. Ảnh: e-estonia.com.
Sử dụng thẻ căn cước công dân điện tử tại Estonia. Ảnh: e-estonia.com.
Sử dụng thẻ căn cước công dân điện tử tại Estonia. Ảnh: e-estonia.com.
Lên top