Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho 8.400 người

Từ ngày 28.6, tỉnh Điện Biên bắt đầu triển khai kế hoạch lấy 8.400 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng ở những khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Văn Thành Chương
Từ ngày 28.6, tỉnh Điện Biên bắt đầu triển khai kế hoạch lấy 8.400 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng ở những khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Văn Thành Chương
Từ ngày 28.6, tỉnh Điện Biên bắt đầu triển khai kế hoạch lấy 8.400 mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các đối tượng ở những khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top