Dịch tả lợn xuất hiện tại Cần Thơ

Cơ quan chức năng tiêu hủy một ổ dịch tả lợn ở Vĩnh Long
Cơ quan chức năng tiêu hủy một ổ dịch tả lợn ở Vĩnh Long
Cơ quan chức năng tiêu hủy một ổ dịch tả lợn ở Vĩnh Long
Lên top