Kiên Giang: Phát hiện, tiêu hủy ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên

Lên top