Dịch tả lợn Châu Phi tấn công, Gia Lai hỏa tốc, chỉ đạo dập dịch

Dịch tả lợn Châu Phi đã vào địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh minh họa/ báo Lao Động.
Dịch tả lợn Châu Phi đã vào địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh minh họa/ báo Lao Động.
Dịch tả lợn Châu Phi đã vào địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh minh họa/ báo Lao Động.
Lên top