Nhóm học sinh ra biển tắm, 2 em bị đuối nước và 1 em mất tích

Lên top