Di dời ra khỏi nội đô: 10 bộ, ngành chưa trả lại trụ sở

Trụ sở của Bộ Nội vụ. Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Trụ sở của Bộ Nội vụ. Ảnh: CHÍ NGUYÊN
Trụ sở của Bộ Nội vụ. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top