Để tượng thần Độc Cước… bơ vơ đến bao giờ?

Tượng thần Độc Cước đứng chơ vơ dưới chân đền. Ảnh: X.H
Tượng thần Độc Cước đứng chơ vơ dưới chân đền. Ảnh: X.H
Tượng thần Độc Cước đứng chơ vơ dưới chân đền. Ảnh: X.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM