Di tích Bạch Đằng Giang đông nghịt người tham quan, dâng hương đầu năm