Chen chúc đi lễ chùa đầu năm: Chúng ta đang "mặc cả" với thánh thần?

Cảnh quá tải vào đầu xuân tại một di tích. Ảnh: ZING
Cảnh quá tải vào đầu xuân tại một di tích. Ảnh: ZING
Cảnh quá tải vào đầu xuân tại một di tích. Ảnh: ZING
Lên top