Đề nghị đình chỉ 20 tàu chưa hoàn thiện hệ thống PCCC trong buồng máy

Cảng tàu du lịch Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu du lịch Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu du lịch Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM