Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đề nghị đình chỉ 20 tàu chưa hoàn thiện hệ thống PCCC trong buồng máy

Cảng tàu du lịch Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu du lịch Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng