Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ tàu du lịch toa lét hỏng, bánh mì mốc: Người trong cuộc nói gì?

Tàu Hoàng Phương 16 - ảnh CTV
Tàu Hoàng Phương 16 - ảnh CTV