Điều phối tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: Quyền trong tay các chủ tàu

Tàu du lịch đưa du khách ghé đảo Ti-Tốp. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch đưa du khách ghé đảo Ti-Tốp. Ảnh: Nguyễn Hùng