Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thanh tra tàu du lịch bị du khách Úc tố

Hình ảnh tàu Hoàng Phương. Ảnh: CTV
Hình ảnh tàu Hoàng Phương. Ảnh: CTV
Hình ảnh tàu Hoàng Phương. Ảnh: CTV
Lên top