Khánh Hòa

Đề nghị "dẹp" ngay bức tường chắn khổng lồ "treo" trên đầu dân

Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) xây dựng bức tường chắn khổng lồ "treo" trên đầu dân. Ảnh: PV
Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) xây dựng bức tường chắn khổng lồ "treo" trên đầu dân. Ảnh: PV
Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa) xây dựng bức tường chắn khổng lồ "treo" trên đầu dân. Ảnh: PV