Thót tim cảnh người dân Khánh Hòa bất chấp nguy hiểm vượt qua nước chảy xiết