Đề nghị công nhận đô thị loại II cho TP.Bến Tre

Một góc TP.Bến Tre
Một góc TP.Bến Tre