Cái Mơn - Không chỉ là nhà thờ cổ nhất xứ Nam kỳ

Nhà thờ Cái Mơn tọa lạc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (Ảnh: Lục Tùng)
Nhà thờ Cái Mơn tọa lạc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (Ảnh: Lục Tùng)
Nhà thờ Cái Mơn tọa lạc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre (Ảnh: Lục Tùng)
Lên top