ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Bỏ hộ khẩu là giảm gánh nặng cho dân, lo gì xáo trộn

Sổ hổ khẩu là cái tồn tại của cơ chế cũ và đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại
Sổ hổ khẩu là cái tồn tại của cơ chế cũ và đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại
Sổ hổ khẩu là cái tồn tại của cơ chế cũ và đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top