Đập bỏ “biệt phủ” 5.000m2 không phép của đại úy công an

Phần cổng chính đang được đập bỏ.
Phần cổng chính đang được đập bỏ.