Phạt cho tồn tại: Cái lý chuồng heo, cái lẽ biệt phủ

Phần lớn diện tích tại khu đất “vàng” 66 Lê Văn Lương (Hà Nội), thành Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới Blue Lotus Center (Ảnh Trần Hoàng/Tiền Phong)
Phần lớn diện tích tại khu đất “vàng” 66 Lê Văn Lương (Hà Nội), thành Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới Blue Lotus Center (Ảnh Trần Hoàng/Tiền Phong)
Phần lớn diện tích tại khu đất “vàng” 66 Lê Văn Lương (Hà Nội), thành Trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới Blue Lotus Center (Ảnh Trần Hoàng/Tiền Phong)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM