Biệt phủ thiếu minh bạch đang thách thức công luận!

căn biệt thự của ông Phạm Văn Công - cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Ảnh: NLĐ
căn biệt thự của ông Phạm Văn Công - cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Ảnh: NLĐ
căn biệt thự của ông Phạm Văn Công - cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Ảnh: NLĐ