Đào tạo thạc sĩ phòng chống tham nhũng: Không cần thiết!

PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp cho rằng, không cần thiết mở ngành đào tạo sau đại học về phòng, chống tham nhũng Ảnh: PV
PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp cho rằng, không cần thiết mở ngành đào tạo sau đại học về phòng, chống tham nhũng Ảnh: PV
PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp cho rằng, không cần thiết mở ngành đào tạo sau đại học về phòng, chống tham nhũng Ảnh: PV
Lên top