Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cơ đồ đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng sau gần 40 năm đổi mới

Vương Trần |

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước gần 40 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, góp phần làm cho "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4

Vương Trần |

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thủ tướng yêu cầu khắc phục bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải thực hiện trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên quyết khắc phục bằng được căn bệnh lười học, ngại học lý luận chính trị.

Ông Phan Văn Khải - người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc

PHẠM ĐÔNG |

Kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương, ông Phan Văn Khải đã trở thành một chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người con ưu tú đã làm rạng danh cho mảnh đất Thành đồng Tổ quốc.

Bế giảng lớp bồi dưỡng thứ 3 với Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh

Vương Trần |

34 học viên là các Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - đã hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Bế giảng lớp bồi dưỡng thứ ba với các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

PHẠM ĐÔNG |

Tham dự lớp bồi dưỡng, các Ủy viên Trung ương Đảng đã được nghe, thảo luận 9 chuyên đề, bao quát toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XIII.

42 Ủy viên Trung ương Đảng tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

Phạm Đông |

Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức có 42 Ủy viên Trung ương Đảng. Nội dung bồi dưỡng gồm 9 chuyên đề, bao quát khá toàn diện các vấn đề quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội XIII...

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên suốt sự nghiệp cách mạng

Vương Trần |

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng.

54 Ủy viên Trung ương Đảng tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức

PHẠM ĐÔNG |

Sáng 11.9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (lớp thứ hai).

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2023 - 2024

Vương Trần |

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xác định đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm “dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - nêu gương - chất lượng - hiệu quả”, coi đây là tư tưởng chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, tấm gương về đại đoàn kết

Ái Vân |

Tấm gương đạo đức trong sáng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là niềm tự hào, là nguồn động viên to lớn cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo.

Bế giảng lớp bồi dưỡng thứ hai với các Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND

ÁI VÂN |

Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thứ hai đối với các Phó Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Ngày 13.6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”.

Khu Chính phủ Cách mạng lâm thời nửa thế kỷ trước và khát vọng hòa bình

HƯNG THƠ |

Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đã diễn ra Hội thảo "Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước".

Văn hoá doanh nghiệp góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại

KIỀU VŨ - HẢI NGUYỄN |

Hà Nội – Ngày 23.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”.