Đào tạo một thạc sĩ phòng chống tham nhũng chỉ hết hơn 20 triệu đồng

Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội công bố chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng hôm 2.8 Ảnh: VNU
Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội công bố chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng hôm 2.8 Ảnh: VNU
Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội công bố chương trình đào tạo thạc sĩ Luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng hôm 2.8 Ảnh: VNU
Lên top