Đàn vọoc tấn công hơn 20 người: Bẫy không được thì dùng súng gây mê

Một con Voọc gáy trắng Hà Tĩnh chuyên xuống đường Hồ Chí Minh tấn công người. Ảnh: TH.
Một con Voọc gáy trắng Hà Tĩnh chuyên xuống đường Hồ Chí Minh tấn công người. Ảnh: TH.
Một con Voọc gáy trắng Hà Tĩnh chuyên xuống đường Hồ Chí Minh tấn công người. Ảnh: TH.
Lên top