Voọc gáy trắng tấn công người đi đường, đau đầu tìm cách đẩy đuổi

1 cá thể Voọc gáy trắng xuất hiện tại huyện Hướng Hóa. Ảnh: TT.
1 cá thể Voọc gáy trắng xuất hiện tại huyện Hướng Hóa. Ảnh: TT.
1 cá thể Voọc gáy trắng xuất hiện tại huyện Hướng Hóa. Ảnh: TT.
Lên top