Voọc gáy trắng tấn công người: Không thể dùng chó nghiệp vụ xua đuổi

Voọc gáy trắng xuống đường, gặp người qua lại sẽ tấn công. Ảnh: KL
Voọc gáy trắng xuống đường, gặp người qua lại sẽ tấn công. Ảnh: KL
Voọc gáy trắng xuống đường, gặp người qua lại sẽ tấn công. Ảnh: KL
Lên top