Dân đưa ruồi đến phản ứng ô nhiễm từ nhà máy xử lý rác 625 tỷ đồng

Người dân thôn Nam Xuân Sơn mang theo ruồi đến phải ánh nhà máy rác Phú Hà ô nhiễm
Người dân thôn Nam Xuân Sơn mang theo ruồi đến phải ánh nhà máy rác Phú Hà ô nhiễm
Người dân thôn Nam Xuân Sơn mang theo ruồi đến phải ánh nhà máy rác Phú Hà ô nhiễm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top