Đắk Nông: Truy thu hơn 1,5 tỷ đồng từ vi phạm sử dụng điện

Ngành chức năng đã truy thu hơn 1,5 tỷ đồng từ vi phạm sử dụng điện trong năm 2017.
Ngành chức năng đã truy thu hơn 1,5 tỷ đồng từ vi phạm sử dụng điện trong năm 2017.
Ngành chức năng đã truy thu hơn 1,5 tỷ đồng từ vi phạm sử dụng điện trong năm 2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top