Giải trình việc xã huy động DN ủng hộ chi phí xây sân tennis trong trụ sở

Sân tennis xây trong trụ sở xã để phục vụ hoạt động thể dục thể thao.
Sân tennis xây trong trụ sở xã để phục vụ hoạt động thể dục thể thao.
Sân tennis xây trong trụ sở xã để phục vụ hoạt động thể dục thể thao.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM