Đắk Lắk: Thu hồi hàng ngàn vé số do hội khuyến học tự in

Vé số do Hội khuyến học tự in và bán cho cán bộ, người lao động trên địa bàn.
Vé số do Hội khuyến học tự in và bán cho cán bộ, người lao động trên địa bàn.