Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đính chính thông tin về ngừng cấp visa

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Ảnh: All Vietnam
Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Ảnh: All Vietnam