Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đính chính thông tin về ngừng cấp visa

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Ảnh: All Vietnam
Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Ảnh: All Vietnam