Đại biểu Quốc hội cần dám chịu trách nhiệm, biết lắng nghe dân

Ông Hồ Duy Diệm là một trong số ít nhân chứng ở Đà Nẵng từng trải qua không khí hào hùng trong các cuộc bầu cử trước đây của đất nước.
Ông Hồ Duy Diệm là một trong số ít nhân chứng ở Đà Nẵng từng trải qua không khí hào hùng trong các cuộc bầu cử trước đây của đất nước.
Ông Hồ Duy Diệm là một trong số ít nhân chứng ở Đà Nẵng từng trải qua không khí hào hùng trong các cuộc bầu cử trước đây của đất nước.
Lên top