Việt Nam lọt top 10 nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài năm 2021

Việt Nam lọt top 10 nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài năm 2021. Ảnh: AFP/Getty.
Việt Nam lọt top 10 nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài năm 2021. Ảnh: AFP/Getty.
Việt Nam lọt top 10 nơi đáng sống nhất cho người nước ngoài năm 2021. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top