Truyền thông Ấn Độ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Việt Nam

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang hoàn thiện quy trình tổ chức bầu cử. Ảnh:
TTXVN.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang hoàn thiện quy trình tổ chức bầu cử. Ảnh: TTXVN.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang hoàn thiện quy trình tổ chức bầu cử. Ảnh: TTXVN.
Lên top